Ubuntu Sistemlerde/Sunucularda Sudo User/Kullanıcı Nasıl Oluşturulur?

- 1 min

sudo komutu sistem üzerinde yönetici işlemlerini gerçekleştirmeye yönelik tasarlanmıştır. Bu yazıda Ubuntu sistemlerde kullanıcı ekleme ve bu kullanıcıya sudo yetkisi vermeyi göreceğiz.

Sunucuya Giriş Yapılması

Sunucuya root kullanıcı ile giriş yapılır:

ssh root@server_ip_address

Yeni Kullanıcı Oluşturma ve sudo Yetkisi Tanımlanması

Yeni kullanıcı adduser komutu ile oluşturulur.

adduser kullanıcıadı

Komut çalıştırıldığında aşağıda verildiği gibi kullanıcı bilgilerini sizden talep edecektir.

root@ubuntu:~# adduser newuser
Adding user `newuser' ...
Adding new group `newuser' (1001) ...
Adding new user `newuser' (1001) with group `newuser' ...
Creating home directory `/home/newuser' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for newuser
Enter the new value, or press ENTER for the default
	Full Name []:
	Room Number []:
	Work Phone []:
	Home Phone []:
	Other []:
Is the information correct? [Y/n] Y

Kullanıcımızı oluşturduktan sonra sıra yetkilendirme aşamasına geldi. Kullanıcıyı yetkilendirmek için sudo grubuna ekliyoruz.

$ usermod -aG sudo kullanıcıadı

Test etmek için:

root@ubuntu:~# su - kullanıcıadı
$ sudo whoami
root
Ali Daşbaşı

Ali Daşbaşı

...

comments powered by Disqus
rss facebook twitter github gitlab youtube mail spotify lastfm instagram linkedin google google-plus pinterest medium vimeo stackoverflow reddit quora quora